Liikmeks astumine

Vabatahtlikuks päästjaks on oodatud kõik, kes tahavad edendada oma kogukonna turvalisust. Vabatahtlik päästja saab olla panustades ennetustegevusse või reageerides sündmustele. Soovija peab läbima koolituse, mis koosneb teooriast e-õppes ja praktilisest osast päästekeskuses. Vabatahtlikuks päästjaks võid saada, kui oled vähemalt 18-aastane; suudad töötada stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskad teha meeskonnatööd; aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline,… Continue reading Liikmeks astumine