Liitu meiega

Vabatahtlikuks päästjaks on oodatud kõik, kes tahavad edendada oma kogukonna turvalisust. Vabatahtlik päästja saab olla panustades ennetustegevusse või reageerides sündmustele. Soovija peab läbima koolituse, mis koosneb teooriast e-õppes ja praktilisest osast päästekeskuses.

Vabatahtlikuks päästjaks võid saada, kui oled

  • vähemalt 18-aastane;
  • suudad töötada stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskad teha meeskonnatööd;
  • aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas suudad langetada iseseisvaid otsuseid oma pädevuse piires ning oskad näha ette nende tagajärgi.

Vabatahtlikus päästjaks soovijal võtta ühendust telefonil 51934476 või vpk@purtse.eu